ISPS Sweden

Membership Information

Är du intresserad av ISPS-SE?

Ladda ner vår broschyr. Hör gärna av dig till någon av styrelsens medlemmar om du har frågor eller synpunkter! Som medlemsförmån i Svenska ISPS (ISPS-SE) får du den vetenskapliga tidskriften Psychosis! 

 

Vill du skicka e-brev med frågor eller synpunkter? Skriv till ispssverige(-at-)gmail.com

Local group news

Den 23:e oktober 2015 händer något som du antagligen inte vill missa! Professor Peter Kinderman från Liverpool University kommer till ISPS:s höstmöte i Stockholm för att presentera den gedigna skriften "Understanding psychosis and schizophrenia" som gavs ut av brittiska psykologförbundet nyligen.Psykologförbundet, RPC, psykiatriska föreningen, yrkesföreningar för sjuksköterskor och socionomer samt Brukarorganisationer finns representerade vid mötet.  

Klicka här för att se rapporten i sin helhet.

Klicka här för att se mer information om inbjudan till mötet i Stockholm. 

Välkommen!

Läs de punkter som internationella ISPS targit fram i försök att finna välgedning för god praxis i psykosvård. Foki är psykologiska och sociala förståelsemodeller samt psykologisk behandling. Klicka här!

En nyigen framlagd doktorsavhandling av Jennifer Strand vid Göteborgs universitet belyser tidiga relationers betydelse vid psykos. Såhär inleder Jennifer sammanfattningen av sitt arbete: 

Psykotiska symptom uppstår inte i ett vakuum och tidigare forskning visar att symtom kan bli mer begripliga när de förstås utifrån individens livshistoria. En viktig del av vår livshistoria är tidiga relationer. Dessa relationer utgör basen för hur vi ser på oss själva och för förmågan att hantera de känslor som vi känner. Nära relationer påverkar också vår förmåga att skilja yttre intryck från det egna inre tillståndet. Trots kunskap om hur tidiga relationer formar oss alla behövs specifikt mer kunskap om hur erfarenheterna av tidiga relationer påverkar personer med psykossjukdom. Det övergripande syftet med avhandlingsarbetet var således att studera erfarenheter av nära relationer hos patienter med psykossjukdom och att undersöka patientens egen förståelse av sina symptom. ....


Hela avhandlingens kappa finns att läsa online om du klickar här!

Sonja Levander och Ragnhild Holmqvist har gjort femårsuppföljningar av människor med första-gångs-psykos och undersökt Rorschach-testningens förmåga att förutsäga resultat av terapi. 

Morrison med flera har fått möjligheten att genomföra systematisk forskning om effekten av en kognitiv psykoterapi för personer som drabbas av psykos. Särskilt intressant eftersom forskning på icke-medicinerade människor blir allt ovanligare. Framgången med den föreliggande studien ryktas ha lett till anslag för en betydligt större studie av samma slag. Klick här för att komma till artikeln i fulltext. 

Med namnet hämtat från Robert Whitakers omtalade bok Mad in america är denna blogg och community en mötesplats för människor som arbetar med att granska forskning och som bdriver och bevakar alternativ till traditionell psykiatrisk behandling. Klicka här för att komma till sidan.bild madinamerica

facebook-join twitter-icon instagram

youtube

read-about2

read-about-journal

order-online2

ISPS Book Series

Open Dialogue for Psyc...

This highly readable book provides a comprehensive examination of the use of Open Dialogue as a treatment for psychosis. It presents the basic prin...

ISPS Journal

RPSY

The ISPS Journal Psychosis accepts personal and institutional subscriptions. All Individual Members of ISPS and members of regional ISPS groups receive quarterly issues of the journal as a membership benefit.